Bygge inn lyd- eller videofil i Canvas

Bygge inn en videofil i canvas-side, dele lenke til filen