Studentaktivitet i Zoom

Bruk av Raise hand, Chat og Breakout rooms