En podcast om PYC

I podcasten vil du høre universitetslektor Anne Thronsen, førstelektor Ellinor Young og universitetslektor Steinar Vikholt snakke om veiledningsprogrammet og hva som gjør PYC unikt.