Introduksjon til Mentimeter

En kort introduksjon om Mentimeter sine hovedfunksjoner.